07
maj
2020
Simrishamn

Sweden

Målare Utan Gränser  är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. Syftet med föreningen är att måla och renovera skolor i resursfattiga byar i Kenya samt stödja skolorna i deras arbete för en bra utbildning. Många skolor har svårt med matförsörjning och vatten. Vår strävan är att kunna hjälpa till med resurser som kan bidra till utvecklingen i de byar vi arbetar i. För närvarande är vårt engagemang i södra Kenya i Namanga och massaj byn Enkokidongoi. 2019 blir ett intressant år då vi fortsätter samtalen om en målarutbildning  i Kenya i samarbete med Kenswed Academy i Nairobi.

Alla inkomna pengar går oavkortat till organisationens verksamhet för att kunna fullfölja uppdragen i Kenya. Allt arbete utförs ideellt.

Kenswed skolan är i full gång med bygget av av lokaler för en målar och hantverksutbildning. Under 2020 hoppas vi att utbildningen kan starta. Detta är ett av våra mål med organisationen.