Funktionärer 2018/19
President
Bengt-Olov Lindqvist
 
Executive Secretary
Lars Lundblad
 
Skattmästare
Kjerstin Sjöstedt
 
Sekreterare
Gunnar Påsse
 
Tillträdande President
Rolf Rönnerstam
 
Klubbmästare / Styrelseledamot 
Anna Brodelius
 
Styrelseledamot
Reidar Jönsson
 
Styrelseledamot
Birger Simonsson