Posted on nov 29, 2018
Distriktsguvernör Carl Hedberg med hustru ( guvernant :-) ) besökte under torsdagen vår klubb. Vi delgavs under kort tid en heltäckande och mycket intressant Rotaryinformation. Carl talade bl a kring RI President Barry Rassin´s valspråk "Be the Inspiration" och innebörden i det gamla mottot "Service Above Self" som säger det mesta vad det hela handlar om!  
Vår President Mats Hagelin tar emot Guvernörens standar.