Publicerad den 22 Oct 2021
Gudrun Schyman, "har freden en chans"?
Klubben gästades idag av Gudrun Schyman då hon frågade sig om freden har en chans?
Hennes uppfattning är att krig inte har en chans att tillrättalägga problem och konflikter samt att civila organisationers arbete definitivt har åstadkommit mer för mänskliga rättigheter än krig.
Hotbilden ändrar sig dessutom snabbt och klimatkrisen med åtföljande extrema väder, översvämningar, brist på grundvatten och svält ställer oss inför kriser man inte kan lösa med vapen. Fred på jorden kräver fred med jorden där människan inte längre utövar dominans utan respekterar artrikedomen. Vår uppgift nu är att skapa beredskap inför klimatkonflikterna.
 
/ Lena Sund