Klubbens skolprojekt om ämnet "vad mångfald betyder för ett samhälle" går vidare i diskussioner med kommunledningen.
På initiativ från Birger Simonsson bjöd kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson in elevråden från Nova och Österlengymnasiet samt Rotary för en timmes träff på Rådhuset.
Halva tiden framförde eleverna sina synpunkter och förslag till vad kommunens politiker borde tänka på när det gäller segregation, integration och mångfalden i samhället.
Den andra halvtimmen diskuterades skolfrågor och den gymnasieutredning som är under arbete i kommunen.
Det var en lyckad träff för samtliga närvarande.
 
Från vår klubb deltog Bengt-Olov Lindqvist, Johan Nylin och Birger Simonsson.