PROJEKT MENTORSKAP.

ETT SAMARBETE MELLAN SIMRISHAMNS ROTARYKLUBB OCH  GYMNASIESKOLAN NOVA ACADEMY 2021

Nova Academy visade, efter det lyckade projektet kring begreppet ”mångfald” för snart 2 år sedan, ett intresse av att även samarbeta i ett nytt projekt som skulle handla om yrkesrådgivning och mentorskap.

På grund av Covid-19 och den pandemi som utvecklades kom vi överens om att pausa samarbetet tills vidare.

Vi en förnyad kontakt med skolan för ett par veckor sedan fick vi beskedet att eleverna har sin tuffaste period under vårterminen och att höstterminen är lämpligare för eventuella projekt. Vi fick också besked att de var mycket intresserade av någon form av mentorskap.

När läraren Jens Bodin frågade eleverna i 2:an om intresset att prova ett mentorskap med medlemmar i Simrishamns RK svarade 9 elever ja till detta.

De yrken eller utbildning som eleverna har meddelat sitt intresse av är följande;

Kriminologi

Försäljning, kanske inom online

Psykologi, kurator

Hantverkare, industriarbeten eller jobba med människor

Behandlingspedagog, socialpedagog, tandsköterska

Psykolog eller kriminologi

Bolagsadvokat till en början, senare mot slutet av min karriär att jobba med ”pro bono case”

Kriminolog, socionom eller psykolog

Jobba som lärare

Ni medlemmar i vår klubb som har intresse att vara med i detta projekt som mentor för någon eller några elever meddela detta till undertecknad. Ett mentorskap här betyder inte att du måste ha erfarenhet av det yrke eller utbildning som eleven frågar efter. Däremot är ledarskapserfarenhet en fördel och förmåga att lyssna och ge förslag till eleven vad hon/han skall tänka på för att uppnå sina planer.

Själv har jag arbetet som mentor (betald) för chefer i sjöfarts- och tidningsbranschen i 10 tal år samt en student vid Malmö Universitet i 3 år.

210329/Birger Simonsson