Presidentskiftet hölls i år utomhus vid natursköna Stenshuvud.
Efter en mycket intressant guidad tur i naturreservatet under ledning av personal från Naturum intogs medhavd picknick. Vi var ett drygt 20-tal medlemmar och gäster som hade samlats för detta något annorlunda möte. Bl a kunde noteras att vår AG Bent Williams hade kommit ända från Skurup.
 
Efter avtackning av avgående Presidenten Bengt-Olov Lindqvist överlämnades kedja och örn till tillträdande Annika Månsson som tackade för förtroendet och presenterade den nya styrelsen för 2020-21 enl följande,
 
Annika Månsson, president  -  Bengt-Olov Lindqvist, past president o medlemsansv.  -  Ola Truedsson, ink president o programansv.  -  Lena Sund, sekreterare  -  Lars Lundblad,  IT ansvarig  -  Ewa Ljunge, skattmästare  -  Anna Brodelius, klubbmästare  -  Birger Simonsson, projektledare.
 
Meddelas också att klubben nu över sommaren har digitala möten varannan vecka med start 25 juni. Dessutom kan någon ytterligare uteaktivitet bli aktuell.
 
Vid pennan Lars Lundblad
 
Örnen byter ägare            Picknicken smakade bra.                 Krivarebodens spännande ålahistoria berättas