Publicerad den 02 Jul 2023
I samband med presidentskiftet i Simrishamns Rotaryklubb den 29 juni överlämnandes ett bidrag på 10 000 kr till Scen Österlen och deras mycket viktiga och uppskattade verksamhet för barn och ungdomar inom Simrishamns kommun. På den bifogade bilden tar Dahlia Moniyama, styrelseledamot i Scen Österlen emot checken från avgående presidenten Bengt-Olov Lindqvist.
 
Simrishamns Rotaryklubb mottog för en tid sedan en donation till avlidne medlemmen Al Currie´s minne.
Ändamålet med donationen är att stödja olika ungdomsföreningar i deras verksamheter samt även enskilda personer som utför extra ordinära insatser i samhället.
 
Text o bild: Birger Simonsson