Online Registration
30
sep
2021
Simrishamn

Sweden

Blåvinge erbjuder gruppträffar eller enskilda samtal till barn och ungdomar som har krångel i familjen.

Det kan handla om föräldrar som har separerat, eller att det finns eller har funnits beroende, psykisk ohälsa eller någon form av våld i familjen. Verksamheten har nu utvidgats till att även omfatta gymnasieungdomar och vänder sig alltså till barn och unga i åldern 6-19 år. Verksamheten är gratis.

Annica Lindh