Extra årsmöte samt utvärdering av Club Visioningmötet den 16 januari.