” Tack vare att vår nye medlem Johan Sjöberg och Gunnar är goda vänner sedan många år kunde vi i Simrishamns Rotaryklubb hälsa Gunnar välkommen till oss för ett föredrag om den svenska skogen”
 
Gunnar höll ett oerhört intressant och lärande föredrag där han bland annat berättade hur han som ung blev väldigt intresserad av Sveriges olika trädslag, var de växte och hur de skulle skötas.
Efter sitt giftermål med en dotter till en stor skogsägare i Småland blev han och hans hustru ägare till ett av svärfars skogsskiften. Svärfar lärde honom sedan allt som är värt att veta om skogsbruk.
 
Gunnar berättar vidare att träden och skogen inte kom tillbaka till Sverige efter senaste istiden förrän runt 8 700 år f.Kr. Det äldsta skogsbruket är Bergslagen, därefter blev det Norrland det yngsta området är Småland och Skåne.
 
Gunnar uppehölls sig vid begreppet skogslexikon från år 1779, 1894 och det senaste från 2000 och framåt. Från 1789 och ett hundra år nyttjades skogen enbart som ”bränne” . Därefter efterfrågades massaved som kokades för pappersframställning, cellulosan.
Det nuvarande skoglexikon berör skogsbruket från slutet av 1900 talet och framåt. Stordrift, kalhyggen och nästa helt mekaniserat.
 
Gunnars fördrag varade i 45 minuter och han framförande var strålande bra.
 
För er som är intresserad kan jag kan rekommendera en nyutkommen bok; Gunnar Wetterbergs ” TRÄD en vandring i den svenska skogen”.  Albert Bonniers Förlag    
 
Birger