Överraskade idag Mats H på gymmet! Mats intensivtränar inför sin (preliminärt) tänkta Rotarycomeback på torsdag. Välkommen Mats, vi väntar med spänning!
l