Klubbens historia
 
Klubbens första reguljära möte hölls torsdagen den 10 januari 1952 kl 18.30. Punktlighet skulle iakttas.
Vid klubbens möte den 24 januari 1952 antogs klubbens emblem, som utformats av konstnären Eric Almgren. Hjulet med kuggarna och Simrishamns stadsvapen.
 
Vid mötet den 7 februari 1952 utbringades en skål för Simrishamns RK och vi fick vårt Charterbrev utfärdat. Årsavgiften var då 60 kr per år.
 
I ett veckobrev kan vi bl a läsa att Guvernören i sin Månadsbok varit bekymrad över den höga medelåldern i distriktet, 52 år. I vår klubb var medelåldern vid denna tid 40 år. Alla i klubben var yrkesverksamma och i karriären och antalet medlemmar stadigt runt 40 personer.
 
Klubben firade 25-års jubileum med gåsmiddag den 26 november 1977.
 
Klubbens första kvinnliga medlem valdes in 1995 och de kommande åren valdes en rad kvinnor in i klubben. 
 
2002 firade klubben 50 år med stor fest på Glimmingehus.
 
År 2000 hade klubben bytt ut 86% av sin ursprungliga "besättning" som idag består av 44 medlemmar varav 30% kvinnor.