Presidentens sida
Jag ser fram mot en intressant och givande tid fram till sommaren 2020. Eftersom presidenten för 2018/19 var tvungen att träda tillbaka pga sjukdom beslöt styrelsen att past president skulle stanna kvar ett halvår och jag som inkommande skulle tillträda redan vid årsskiftet 2018/19. 
 
       Mina mål för 2019-2020 är följande:
 
*     Klubben skall under perioden åter bli fler än 40 medlemmar. 
 
*     Hålla en hög standard på våra föredrag för att bl a öka närvaro, locka till oss nya medlemmar, öka antalet gäster och samtidigt behålla vår  
       trivsamma klubbanda.
 
*     Identifiera lämpliga mottagare av våra insamlade medel på lokal och global nivå.
 
*     Driva insamlingsprojekt för att få in medel som kan delas ut enligt ovan.
 
*     Öka samverkan med övriga Österlenklubbar genom att deltaga i gemensamma projekt.
 
*     Engagera fler medlemmar i klubbens verksamhet samtidigt som kontakten med medlemmar som av en eller annan orsak har låg närvaro skall      
        förbättras.
 
       Bengt-Olov Lindqvist
       President Simrishamns Rotaryklubb 2019/2020