Presidentens sida

Jag gläder mig åt mitt president år 2020-2021. Det är en tuff tid på grund av Coronapandemin, svårt att samla vår medlemmar till möten. Jag kommer göra allt som står i min makt för att det trots Corona blir ett bra Rotary år för vår klubb.

 

       Mina mål för 2020-2021 är följande:

 

-   Klubben skall under perioden kunna öka med minst 4-5 medlemmar. 

 

-     En hög standard på våra föredrag bidrar till trivsel och hög närvaro.

 

-     Identifiera lämpliga mottagare av våra insamlade medel på lokal och global nivå.

 

-     Driva insamlingsprojekt tillsammans med vår projektansvarige.

 

-     Öka samverkan med övriga Österlenklubbar.

 

-   Ha nära kontakt med våra medlemmar.

 

Annika Månsson

President i Simrishamns Rotaryklubb 2020-2021